Hiển thị các bài đăng có nhãn Film photos. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Film photos. Hiển thị tất cả bài đăng

Lặng!
by Xứ Nghệ Khám Phá on


Leica M3 and Nikor Kogaku 5cm F 1.4 - N.Huyền
by Xứ Nghệ Khám Phá on


Streetlife: Black and White
by Xứ Nghệ Khám Phá on


Xuân mưu sinh!
by Xứ Nghệ Khám Phá on


Mẫu sơn trầm lắng
by Xứ Nghệ Khám Phá on

 

Liên Hệ

Liên hệ Sách Nguyễn Photography
ĐC: 98 Nguyễn Viết Xuân, T.P Vinh
ĐT: 0978877999 – 0977992282
email: sachnguyen@gmail.com

Người theo dõi

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *